Skip to main content

One post tagged with "Sozleşme Yönetimi"

View All Tags

· 6 min read
Bengi O.

Bilindiği üzere her şirket için birtakım gizli tutulması gereken bilgiler mevcuttur. İşletmeler müşteri ilişkilerine zarar verebilecek, iş kayıplarına yol açabilecek ve şirketin büyümesini tehdit edebilecek hassas bilgilerin yayılması gibi durumlara önceden önlem alabilmek için gizlilik sözleşmesi hazırlamaktadırlar. Özellikle son zamanlarda girişimcilik sektöründeki gelişmelerle beraber gizlilik sözleşmeleri konusu da ivme kazanmıştır.

Esasen kanunla düzenlenmemiş olan bu sözleşme türü zaman içerisinde ihtiyaçtan ortaya çıkmış ve ticari hayatta oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Firmalar arasında, firma ile çalışanları arasında, e-ticaret siteleri ile tüketiciler arasında ve daha birçok alanda gizlilik sözleşmesi imzalanması adeta zorunluluk haline gelmiştir.

Bu yazımızda size gizlilik sözleşmesinin içeriğinden, kapsamından, hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilişkisinden ve son olarak da gizlilik sözleşmesiyle beraber tüm sözleşme süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.